Get Adobe Flash player
Bendruomenė Projektai Antras projektas

 

„SPORTO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS IR KREPŠINIO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS"

Projekto tikslai:

  Įruošti krepšinio aikštelę ir surengti krepšinio varžybas ne tik tarp kaime gyvenančių žmonių, bet į svečius pasikviesti ir iš kitų rajono kaimo bendruomenių žmones sykiu pasportuoti krepšinio varžybose. Tokių būtų bus skatinami draugiškų ryšių ir bendravimo palaikymas su kitomis kaimo bendruomenėmis.
  Šiam tikslui yra skirtas valstybinės paskirties 20 arų žemės sklypas (kadastro Nr.8730/0002), esantis Vingininkų kaime, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje.
  Kad būtų skatinamas bendruomenės kūrybiškumas, viešinama jos veikla, kad kaimiškoji bendruomenė ne tik naudotųsi kitų teikiama informacija ir paslaugomis, tačiau ir pati aktyviai teiktų informaciją apie save, Vingininkų kaimo bendruomenė nusprendė sukurti savo interneto svetainę www.vingininkai.lt, nusipirkti nešiojama kompiuterį, spausdintuvą, bei vaizdo kamerą.

Projekto uždaviniai:

  Norime įruošti krepšinio aikštelę jaunimui, kad būtų puikus jaunimo laisvalaikio užimtumas, apie tai, kad jaunimas neturi kur susiburti ir užsiimti sportine veikla, ne vieną kartą rašė vietinė spauda. Vingininkų kaimas yra vienas iš didžiausių rajone (gyventojų skaičius daugiau kaip 475), kuriame yra daug jaunimo, o nėra susibūrimo vietos, kur jauni žmonės sportuodami galėtų turiningai praleisti laisvalaikį.
  Pasinaudojant informacines technologijas skleisti informaciją apie savo veiklą, užmegzti ryšius su kitomis bendruomenėmis, keistis patyrimu, suteikti kaimiškųjų regionų gyventojams vietą bendravimui ir diskusijoms (nuotraukų ir vaizdo albumas, el. paštas, forumas).
  Projektą numatoma tęsti ir toliau: parkas bus toliau rengiamas ir papildomas (bus pabaigta statyti pavėsinė, įrengtos vaikų žaidimo, tinklinio, renginių pravedimo aikštelės, įrengiami takai bei gėlynai, apželdinimas).

Projekto rezultatai:

 Tuo pačiu norime įtraukti visus Vingininkų kaimo gyventojus į visuomeninę veiklą, kad prisidėtų savo darbu prie kaimo bendruomenės plėtojimo. Taip pat būtų skatinamas žmonių tarpusavio bendravimas, atgaivinamos kaimo tradicijos.

Terminai:

  Projekto įgyvendinimas numatomas apie 8 mėnesių laikotarpį nuo paramos gavimo pradžios

Darbas komandoje:

 Šį projektą ruošė visa Vingininkų kaimo bendruomenės valdyba, bei bendruomenės aktyviausi nariai. Todėl manome, kad jo įgyvendinimas bus pasiektas darnaus ir aktyvaus komandinio darbo dėka.