Get Adobe Flash player
Bendruomenė Vizija
VINGININKŲ KAIMO BENDRUOMENĖS
2007 - 2013 METŲ
VIZIJA

1. Įruošti bendruomenės laisvalaikio parką, bei įsigyti ir įkurti visuomeninės paskirties pastatą.

2. Rengti daugiau švenčių, į kurias būtų įtraukiama visa bendruomenė ir skatinamas naujų narių prisijungimas, ypač jaunimo.

3. Kaimo gatvėms suteikti pavadinimus.

4. Siekti pabaigti sutvarkyti kanalizacijos sistemą, išasfaltuoti gatves ir įrengti visų apšvietimą.

5. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos, aktyvios sportinės veiklos ir kitose srityse.

6. Palaikyti ir stiprinti partnerystę tarp kaimo bendruomenių, nevalstybinių ir verslo organizacijų, vietos savivaldos institucijų ir ugdyti jų gebėjimus dirbti kartu.

7. Skatinti kaimo bendruomenės narius ir gilinti savo žinias, dalyvauti seminaruose, kelti savo kvalifikaciją.

8. Ieškoti naujų būdų gyvenimo kokybei kaimo vietovėje gerinti.